1. Zorunlu Yaz Stajı Başvuru Formu 2 (iki) adet ( Onaylı bir sureti Öğrenci İşlerinden sorumlu memura teslim edilmelidir)

2. Zorunlu Yaz Stajı 06.07.2020 - 20.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Zorunlu Staj Başvuru Formu