Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde, Şiran ilçesinde 22/06/2017 tarihinde yükseköğretim genel kurul toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulması uygun görülmüştür.