Gümüşhane İçin Bir Fikrim Var Proje Yarışması

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası'na 0456 317 15 48 numaralı telefondan veya kelkittso@tobb.org.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Kapsadığı Şehirler : Gümüşhane (Kelkit, Şiran, Köse İlçeleri)
Kimler Başvurabilir : Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri
Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 15 Mayıs 2020

Başvuru ve Detaylı Bilgi : Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Mahallesi Hal Sokak 25/2 Kelkit Gümüşhane
Ödüller : Birinciye 2000 TL İkinciye 1000 TL Üçüncüye 500 TL
Konular : Yenilikçi ve Rakabetçi Üretim Projeleri - Bölgesel Ticareti Geliştirici Projeler - Turizm Projeleri - Sosyal Yaşam, Sağlık ve Eğitim Projeleri - Yenilikçi Alternatif Tarım ve Hayvancılık Projeleri

Yarışma Konusu ve Amaç

‘’Gümüşhane İçin Bir Fikrim Var Proje Yarışması” ile gençler hem kazanacak hem de yaşadıkları şehrin kırsal bölgelerine katkı sağlayacaklar. Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yarışma; Turizm Projeleri, Sosyal Yaşam, Sağlık ve Eğitim Projeleri, Kırsal Alan Alt ve Üst Yapı Projeleri ve Yenilikçi Alternatif Tarım ve Hayvancılık Projeleri alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve yerleşim alanlarının yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor. Yarışmaya katılacak projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutulmakta. Ayrıca yarışmaya katılan her proje, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacaktır.

Yarışmanın Konu Başlıkları

YENİLİKÇİ VE RAKABETÇİ ÜRETİM PROJELERİ: Bölgenin coğrafi yapısı, işgücü, nüfus, demografik yapısı, yer altı ve yerüstü şartları ekseninde, günümüz dünyası ekonomik pazarlarında rekabetçi olabilecek üretim modelleri. Bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve kalkınmasına katkı sunacak yeni uygulanabilir üretim projeleri

BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRİCİ PROJELER: Bölgenin ticari hareketliliğini arttırıcı, yeni iş alanlarının kurulmasına kapı açacak, istihdamı arttırıcı yenilikçi ticari projeler.

TURİZM PROJELERİ: Kırsal alanda turizm potansiyelini arttıracak, yeni bir turizm destinasyonu oluşturabilecek potansiyelde, bölgenin sosyo – ekonomik düzeyine pozitif etki edecek, yenilikçi, sürdürülebilir ve bölgede uygulanabilirliği olan projeler. Turizm projeleri doğrudan konum belirtilerek bölgenin spesifik özellikleri göz önüne alınarak sunulması değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

SOSYAL YAŞAM, SAĞLIK VE EĞİTİM PROJELERİ: Toplumsal Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, Spor bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar, Sporda cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar, Gençlerin kültürel bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, yaşam alanlarının sosyo-kültürel fonksiyonlarının arttırılması, Dezavantajlı Gruplar, Gençler arasında fırsat eşitliği, Gençlerin ve toplumun aktif sosyal yaşama dahil edilmesi, Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine ilişkin çalışmalar. Kırsalda eğitim- öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar, Gençlerin eğitim fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Eğitim alamamış bireylere yönelik çalışmalar, Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Eğitimde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar, Sağlık okuryazarlığının arttırılması, Sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini destekleyen projeler.

YENİLİKÇİ ALTERNATİF TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİ: Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan Tarım Hayvancılık alnında, yenilikçi, rekabetçi, katma değeri yüksek projeler. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ekonomik olarak katma değer sağlayacak, yaşam kalitesini arttıracak tarım ve hayvancılık konularında örnek projeler.

Şartname ve Kurallar

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Katılımcılarda; Gümüşhane ‘nin Kelkit, Şiran ve Köse İlçelerinde ikamet etme ve eğitim için bu ilçelerde yaşama şartı aranmaktadır. Katılımcılar bu şartı yerine getirdiklerini ispatlamak için proje formu ile birlikte öğrenci belgesi veya ikamet belgesi sunmak zorundadır. Katılımcıların yaş aralığı 18 -30 arasında olma şartı bulunmaktadır. Yarışmaya sadece belirlenen kategorilerden biri veya birkaçından proje sunulacaktır. Yarışmaya sadece ekte sunulan proje formatı ile katılım sağlanabilecektir. (Proje metni 12 punto ve Calibri yazı karakteri ile kenar boşlukları 2 cm olacak şekilde hazırlanacak, toplam proje bilgi formu 5 sayfayı geçmeyecektir.) Yarışmaya son başvuru tarihi ve saati 30 Nisan 2020 – 17:00’dir. Projeler elden veya kargo yolu ile “Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Mahallesi Hal Sokak 25/2 Kelkit Gümüşhane adresine teslim edilecektir. Kargo ile gönderilecek projelerin kargoya verilmesi için son tarih 30 Nisan 2020’dir. Yarışmaya sunulacak proje sayısında bir kısıt bulunmamaktadır, katılımcılar istedikleri sayıda proje ile başvuruda bulunabilirler. Sunulan projeler yarışmacı tarafından tasarlanmış özgün projeler olmalıdır. Başkasına ait projelerin sunulması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Sunulan projeler daha önce bir yarışmada ödül almamış; bir hibe programı tarafından fonlanmamış olmalıdır. Yarışmayı düzenleyen Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası, yarışma şartnamesinde düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların projeleri ön eleme sonrası Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulacak değerlendirme komisyonuna sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir. Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.

Projelerin Telif Hakları ve Diğer Hususlar

Ödül almaya hak kazanan veya yarışmaya sunulan projelerden Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilecek projeler için bir telif ücreti ödenmeyecektir. Yarışma sonuçları 15/05/2020 tarihinde facebook.com/kelkit.ticaret.sanayi.odasi adresinde duyurulacaktır.

Projelerin Değerlendirilmesi ve Ödül Töreni

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından belirtilen değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç proje belirlenecektir. Proje yarışmasında her alanda ilk üçe giren proje sahiplerine ödülleri takdim edilecektir. Yarışmanın ödül töreni 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olup, törenin yeri ve saati ayrıca facebook.com/kelkit.ticaret.sanayi.odasi adresinde yayınlanacaktır.