STAJ DOSYASI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Staj dosyası mavi tükenmez kalem ile doldurulmalıdır.
  • Vaka formları doldurulduğu gün imzalatılmalıdır.
  • Staj dosyasında kaşe, mühür veya sicil numarası ve klinik sorumlusunun imzası bulunmalıdır.
  • Staj dosyasındaki son 2 sayfa (40-41) çıktı alınarak dosyaya eklenmeli, sadece öğrenci bilgileri kısmı öğrenci tarafından doldurulmalıdır.
  • Staj bitiminde işverenin öğrenciyi değerlendirip doldurması gereken gereken 40. Sayfa (STAJ DEĞERLENDİRME FORMU) kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye teslim edilmeli veya kapalı zarfla gizlidir ibaresi ile kuruma posta yoluyla gönderilmelidir.
  • Staj dosyası sayfa numaralarına göre sıralanarak spiralletilmelidir.
Eczane Hizmetleri Programı Staj Defteri