STAJ DOSYASI DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Staj dosyası mavi tükenmez kalem ile doldurulmalıdır.
  • Vaka formları doldurulduğu gün imzalatılmalıdır.
  • Staj dosyasında kaşe, mühür veya sicil numarası ve klinik sorumlusunun imzası bulunmalıdır.
  • Staj dosyasındaki öğrenci bilgileri kısmı öğrenci tarafından doldurulmalıdır.
  • Staj bitiminde işverenin öğrenciyi değerlendirip doldurması gereken gereken sayfa (STAJ DEĞERLENDİRME FORMU) kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye teslim edilmeli veya kapalı zarfla gizlidir ibaresi ile kuruma posta yoluyla gönderilmelidir.
  • Genel İlk ve Acil Yardım Programı Staj Defteri Genel Belgesi tüm İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencileri tarafından doldurulacak
  • İlk ve Acil Yardım Programı Staj Defteri Genel Belgesi içerisine ilgili staj formları eklenecek
  • Staj dosyası sayfa numaraları ve tarihe göre sıralanarak spiralletilmelidir.
İlk ve Acil Yardım Programı Staj Defteri (genel)
İstasyonlarda ve Acil Serviste Staj Yapanlar İçin Ek Formlar
Servis veya Yogun Bakmda Staj Defteri
Poliklinik Ameliyathane Staj Defteri