29-30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan mezuniyet sınavları için;

MADDE 22 – (1) Mezuniyetlerine en çok iki dersi kalan öğrencilere; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri DC harf notlu en çok iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekir. Mezuniyet sınavı, bütünleme sınavından sonra yapılır.

(3) Mezuniyet sınavından başarılı olunması için en az CC harf notunun alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notu dikkate alınmaz.

 

şartlarını sağlayan 2.sınıf öğrencilerimiz girecek oldukları mezuniyet sınavlarıyla ilgili ders öğretim elemanlarıyla iletişime geçmelidir.