• Tüm öğrencilerimiz için İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMU (Ekte verilen form) kapalı zarf içinde ve gizlidir ibaresiyle staj defteri haricinde, ayrı olarak staj yaptığınız kurum tarafından doldurulacak ve yine staj yaptığınız kurum tarafından gönderilecektir.
  • 2.SINIF öğrencilerimiz staj defterlerini 16.09.2022 tarihine kadar okulumuza danışman hocalarının adına kargo yoluyla göndereceklerdir. (Kargoda oluşacak kayıplar tamamen öğrenciye aittir.)
  • Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tekke Mah. Şehit Teğmen Tuna Kara Cad. No:22/A ŞİRAN
  • 1. SINIF öğrencilerimiz staj defterlerini 14.10.2022 tarihine kadar danışman hocalarına teslim edeceklerdir.
  • Staj sınavları 2. SINIFLARA online, 1. SINIFLARA yüz yüze yapılacaktır. Sınav tarihleri ve öğrenci listeleri daha sonra duyurulacaktır.
İşyeri Değerlendirme Formu