Staj yerine ödev yapacak olan öğrencilerimizin ödevlerini en geç 26 Temmuz 2021 tarihine kadar ekte belirtilen formatta hazırlayıp, danışman hocalarının mail adreslerine ve posta yoluyla okula göndermeleri gerekmektedir.

TDS PROGRAMI ÖDEV FORMATI