Yüksekokulumuzu kazanan yeni öğrencilerimizin kayıt aşamasında izleyecekleri yol ve akademik takvim aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://oidb.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/%c3%b6%c4%9frenci/ba%c5%9fvuru-ve-kabul-ko%c5%9fullar%c4%b1/yeni-kay%c4%b1tlar/