Akademik personelimizin çalışmalarına yönelik başarı belgesi kriterleri şu şekildedir:

Kriterler Şartlar
WOS’da indekslenen dergilerde yayın

Web Of Science veritabanında yayın yapmış olmak

Proje Dış kaynaklı projeler, uluslararası veya ulusal projeler, AB kaynaklı projeler veya alt yapı projelerinden birini tamamlamış olmak
Atıf WOS indekslerinde en az 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet atıf almış olmak
Akademik teşvik Yök akademik teşvik kriterleri kapsamında akademik teşvik almaya hak kazanmış olmak