Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Programı

Eczane Hizmetleri Programı

Eczane Hizmetleri Programı

Genel bilgi – tanıtım

Eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personele bilimsel bir ortamda eğitim vermek ve gereken donanıma sahip, mesleki ve ahlaki becerileri kazanmış olan personel yetiştirmek gayesi ile oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, Programın gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, öz güveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program mezunlarının kazanımları şu şekildedir:

• Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olup, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
• Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojileri kullanmak,
• Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilmek,
• Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıt tutmak, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
• Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilerek akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilemek.

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 26 Nisan 2011 Salı günü Resmî Gazete’de yayınlanan Kabul Tarihi: 6/4/2011 ve Kanun No.6225 olan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kararınca “Eczane Teknikeri” unvanı verilir.

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. 

Eczane hizmetleri bölümü mezunları için çalışma alanları aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda oldukça geniş denilebilir. Bir mezun;

  • Kamu hastanelerine bağlı eczaneler
  • Üniversite hastanelerine bağlı eczaneler
  • Özel eczaneler
  • İlaç üretim firmaları
  • İlaç satış firmaları
  • ilaç depoları

gibi kurumlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Arş. Gör. Ahmet Taş Eczane Hizmetleri Programı ahmettas@gumushane.edu.tr 4805
Arş. Gör. Yeter Çilesiz Eczane Hizmetleri Programı yetercilesiz@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Emre Varan Eczane Hizmetleri Programı emre.varan@gumushane.edu.tr

 

           

 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

 

ŞİRAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ECZANE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI MÜFRADAT DERSLERİ

 

 

 

           

 

1. Yarıyıl

         

 

 

         

Ders Kodu

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

 

Eczane Teknikerliğinin Temel İlkeleri

Z

3

0

3

5

 

Tıbbi Terminoloji

Z

2

0

2

4

 

Genel Biyoloji

Z

2

0

2

5

 

Genel Kimya

Z

4

0

4

5

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Z

2

0

2

4

 

İngilizce-I

Z

3

0

3

3

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2

0

2

2

 

Türk Dili-I

Z

2

0

2

2

 

TOPLAM:

 

20

0

20

30

 

           

 

           

 

2. Yarıyıl

         

 

         

 

Ders Kodu

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

 

Eczane Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri

Z

2

2

3

4

 

Eczane Hizmetlerinde Hesaplamalar

Z

2

0

2

3

 

Fizyoloji

Z

2

0

2

3

 

Anatomi

Z

2

1

2.5

3

 

Biyokimya

Z

2

1

2.5

3

 

İngilizce-II

Z

2

0

2

2

 

Türk Dili-II

Z

2

0

2

2

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Z

2

0

2

2

 

Staj

 

2

0

2

8

 

Toplam:

 

18

4

20

30

 

         

 

 

1. ve 2. Dönem Toplamı:

 

38

4

40

60

 

           

 

S: Seçmeli, Z: Zorunlu dersleri göstermektedir.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yarıyıl

         

 

 

         

 

 

Ders Kodu

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

 

 

İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzemeler-I

Z

3

0

3

6

 

 

Pratik İlaç Bilgisi-I  

Z

3

0

3

6

 

 

İletişim Becerileri      

Z

2

0

2

4

 

 

Genel Mikrobiyoloji    

Z

2

1

2.5

4

 

 

Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi

Z

2

1

2.5

4

 

 

Seçmeli-(3 ders seçilecek)

S

6

0

6

6

 

 

İlk Yardım

S

 

 

 

 

 

 

Akılcı İlaç Kullanımı

S

 

 

 

 

 

 

Biyoteknolojik Uygulamalar

S

 

 

 

 

 

 

Eczane Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon

S

 

 

 

 

 

 

Toplam:

 

18

2

19

30

 

 

           

 

 

4. Yarıyıl

         

 

 

           

 

Ders Kodu

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

 

 

İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzemeler-II

Z

3

0

3

6

 

 

Pratik İlaç Bilgisi-II 

Z

3

0

3

6

 

 

Mesleki Etik ve İlkeleri   

Z

2

0

2

4

 

 

Halk Sağlığı

Z

2

0

2

4

 

 

Tıbbi Bitkisel Ürünler

Z

2

0

2

4

 

 

Seçmeli-(3 ders seçilecek)

S

6

0

6

6

 

 

Girişimcilik

S

 

 

 

 

 

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

S

 

 

 

 

 

 

Eczacılıkta Mevzuat

S

 

 

 

 

 

 

Eczane Hizmetlerinde İşletme Yönetimi

S

 

 

 

 

 

 

Moleküler Teknikler ve Uygulama Hataları

S

 

 

 

 

 

 

Toplam:

 

18

0

18

30

 

 

Seçmeli Dersler*

 

 

 

 

 

 

 

3. ve 4. Dönem Toplamı:

 

36

2

37

60

 

 

Genel Toplam:

 

74

6

77

120

 

 

* Öğrenciler, 3. ve 4. yarıyıllarda yukarıda verilen ve her biri 2 kredi (4 AKTS) olan seçmeli ders listesinden dört tanesini seçeceklerdir.