Adı Soyadı / Ünvan   Görev(ler)
Doç. Dr. Kemal KURT   Başkan
Öğr. Gör. İsa ŞAHİN   Üye
Öğr. Gör. Demet TURAN BAYRAKTAR   Üye
Öğr. Gör. Ahmet TAŞ Üye
Öğr. Gör. Emrullah YILDIRIM  Üye
Yüksekokul Sekreteri Orhan ÜÇEL Raportör