Adı Soyadı / Ünvan  Görev(ler)
Doç. Dr. Kemal KURT  Başkan
Öğr. Gör. İsa ŞAHİN  Üye
Öğr. Gör. Demet TURAN BAYRAKTAR  Üye
Öğr. Gör. Ahmet TAŞ Üye
Öğr. Gör. Emrullah YILDIRIM Üye
Yüksekokul Sekreteri Orhan ÜÇEL Raportör