Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Programı

Eczane Hizmetleri Programı

Eczane Hizmetleri Programı

Genel bilgi – tanıtım

Eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personele bilimsel bir ortamda eğitim vermek ve gereken donanıma sahip, mesleki ve ahlaki becerileri kazanmış olan personel yetiştirmek gayesi ile oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, Programın gerektirdiği mesleki bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, öz güveni yüksek, sorumluluk sahibi, ekip çalışmalarına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı bir mezun profili oluşturularak, sağlık sistemi içindeki talebi karşılayabilecek nitelikli sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program mezunlarının kazanımları şu şekildedir:

• Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olup, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
• Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojileri kullanmak,
• Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilmek,
• Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıt tutmak, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
• Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilerek akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilemek.

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 26 Nisan 2011 Salı günü Resmî Gazete’de yayınlanan Kabul Tarihi: 6/4/2011 ve Kanun No.6225 olan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kararınca “Eczane Teknikeri” unvanı verilir.

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. 

Eczane hizmetleri bölümü mezunları için çalışma alanları aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda oldukça geniş denilebilir. Bir mezun;

  • Kamu hastanelerine bağlı eczaneler
  • Üniversite hastanelerine bağlı eczaneler
  • Özel eczaneler
  • İlaç üretim firmaları
  • İlaç satış firmaları
  • ilaç depoları

gibi kurumlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Fatma Aydın Eczane Hizmetleri Programı fatma.aydin@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Emre Varan Eczane Hizmetleri Programı emre.varan@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Ahmet Taş Eczane Hizmetleri Programı ahmettas@gumushane.edu.tr 4805

 

   
1.Yarıyıl Ders Planı

 

   
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I 2+0+0 Zorunlu 2    
  ECZ 101 Eczane Teknikerliğinin Temel İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 103 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 4    
  ECZ 105 Genel Biyoloji 2+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 107 Genel Kimya 4+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 109 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 4    
  TDB 101 Türk Dili - I 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 115 İngilizce - I 3+0+0 Zorunlu 3    
        Toplam AKTS 30    
               
    2.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  ECZ 102 Eczane Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri 2+2+0 Zorunlu 4    
  ECZ 104 Eczane Hizmetlerinde Hesaplamalar 2+0+0 Zorunlu 3    
  ECZ 106 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3    
  ECZ 108 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 3    
  ECZ 110 Biyokimya 2+1+0 Zorunlu 3    
  STJ 100 Staj 0+0+0 Zorunlu 8    
  TDB 102 Türk Dili - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 116 İngilizce - II 2+0+0 Zorunlu 2    
        Toplam AKTS 30    
               
    3.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  ECZ 201 İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzemeler-I 3+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 203 Pratik İlaç Bilgisi-I 3+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 205 İletişim Becerileri 2+0+0 Zorunlu 3    
  ECZ 207 Genel Mikrobiyoloji 2+1+0 Zorunlu 4    
  ECZ 209 Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi 2+1+0 Zorunlu 4    
[G] SEC 201 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 9   3
        Toplam AKTS 30    
               
               
    4.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  ECZ 202 İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzemeler-II 3+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 204 Pratik İlaç Bilgisi-II 3+0+0 Zorunlu 5    
  ECZ 206 Mesleki Etik ve İlkeleri 2+0+0 Zorunlu 3    
  ECZ 208 Halk Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 4    
  ECZ 210 Tıbbi Bitkisel Ürünler 2+0+0 Zorunlu 4    
[G] SEC 202 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0+0 Seçmeli 9   3
        Toplam AKTS 30