Adı-Soyadı/Unvanı Görev(ler)
Prof. Dr. Halil YOLCU Başkan
Öğr. Gör. Emrullah YILDIRIM Üye
Öğr. Gör. Seçil DURAN Üye
Öğr. Gör. Fatma AYDIN Üye
Öğr. Gör. Muhammed Usame TAŞ Üye
Yüksekokul Sekreter V. İsa ERDEMLİ Raportör