Adı-Soyadı/Unvanı Görev(ler)
Doç. Dr. Kemal KURT Başkan
Öğr. Gör. Ahmet TAŞ Üye
Öğr. Gör. Merve BEKTAŞ Üye
Öğr. Gör. Emre VARAN Üye
Öğr. Gör. Muhammed Usame TAŞ Üye
Yüksekokul Sekreteri Yavuz KOBYA Raportör