Adı Soyadı / Ünvan  Görev(ler)
Doç. Dr. Kemal KURT  Başkan
Öğr. Gör. Ahmet TAŞ Üye
Öğr. Gör. Merve BEKTAŞ Üye
Öğr. Gör. Emrullah YILDIRIM Üye
Öğr. Gör. Emre SARI Üye
Yüksekokul Sekreteri Yavuz KOBYA Raportör