Vizyonumuz;

Sosyal imkanlara ve değişimlere uyum sağlayan, etik ve ahlaki ilkelere saygılı, gerekli bilgi düzeyine erişmiş, güvenilir, kültürlü ve iyimser insan gücü yetiştiren lider bir eğitim kurumu olmaktır.