Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

Fizyoterapi Programı

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Tarihçe

Yüksekokulumuz Fizyoterapi Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Hedef

Fizik tedavi ünitelerinde hastaların fizik tedavi uygulamalarını gerçekleştirecek sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Programın hedefi; sağlık kuruluşlarında, fizik tedavi ünitelerinde ve özel sektörde fizik tedavi işlemlerinin yürütülmesinde gerekli olan bilgi ve beceriyle donanmış sağlık personeli yetiştirmektir. Vizyonumuz kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek öğrenci standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmaktır.

Öğretim Programının Yapısı

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Derslerin %75'i zorunlu %25'ise seçmelidir. (90 AKTS zorunlu 30 AKTS seçmeli ders) Seçmeli derslerin %60'ı program içi (18 AKTS ), %40'ı ise okuldaki diğer programlardan ve üniversitenin seçmeli dersler havuzundaki derslerden (12 AKTS) seçilebilmektedir. Dersler dönemliktir.

Öğrenciler 1. sınıf zorunlu yaz stajını Yüksekokul tarafından Kabul görülen kamu ya da Üniversite hastanelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimlerinde yapmaları gerekmektedir

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizyoterapi alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları

Türkiye genelinde yer alan Sağlık Meslek Liselerinin Ortopedik Protez ve Ortez Alanı Hemşirelik Alanı, Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, Anestezi ve Reanimasyon Alanı, Çevre Sağlığı Alanı, Tıbbi Laboratuvar Alanı, Radyoloji Alanı bölümlerinden mezun olanlar “Fizyoterapi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve TYT puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan TYT sınavına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir.

Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokullarında eğitim almaya devam edebilmektedirler

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DD vb. notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Ulusal ve uluslararası Yataklı Tedavi Merkezlerindeki (Üniversite, Devlet vb...), Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji / Pediatrik Nöroloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kalp damar cerrahisi, Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, Çocuk hastalıkları, Üroloji, Onkoloji, Kadın Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Tüm Yoğun Bakım Servisleri, Plastik Cerrahi Servisleri, Yanık Üniteleri, Romatoloji bilim dallarına ait servislerde, Acil Servis Üniteleri ve Diş Ünitelerinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Protez-Ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlarda, Endüstri Alanlarında, Okullarda, Spor Kulüplerinde, Huzur Evlerinde, Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde, kaplıca-kür Merkezlerinde, Dal Merkezlerinde, Evde Bakım Merkezlerinde sağlık turizmine yönelik otellerde özel veya kamu görevi yapabilirler.

Ölçme Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarı yıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıca Bir yarı yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda o yarıyıla ait en çok 2 dersten bütünleme sınavına girebilir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Muhammed Üsame Taş Fizyoterapi Programı usame.tas@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Betül Bahar Fizyoterapi Programı betul.bahar@gumushane.edu.tr 4834
Öğr. Gör. Dilek Yalçınkaya Fizyoterapi Programı dilek.yalcinkaya@gumushane.edu.tr 4821

 

   

1.Yarıyıl Ders Planı

     
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I 2+0+0 Zorunlu 3    
  FTP 101 Anatomi 2+0+0 Zorunlu 6    
  FTP 105 Temel Fizik 2+0+0 Zorunlu 3    
  FTP 107 Fizyoterapiye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4    
  FTP 109 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 5    
  TDB 101 Türk Dili - I 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 115 İngilizce - I 3+0+0 Zorunlu 3    
  FTPSEC101 Psikoloji ve Kişilerarası İletişim 2+0+0 Seçmeli 4    
        Toplam AKTS 30    
               
    2.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  FTP 102 Isı, Işık, Hidroterapi 2+1+0 Zorunlu 4    
  FTP 104 Elektroterapi 2+1+0 Zorunlu 4    
  FTP 106 Spor ve Egzersiz Fizyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3    
  FTP 108 Tıbbi Masaj Yöntemleri 2+1+0 Zorunlu 4    
  STJ 100 Staj 0+0+0 Zorunlu 6    
  TDB 102 Türk Dili - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 116 İngilizce - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  FTPSEC104 Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite 2+0+0 Seçmeli 3    
        Toplam AKTS 30    
               
    3.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  FTP 201 Kinezyoloji-Biyomekanik 2+0+0 Zorunlu 3    
  FTP 203 Fizik Tedavi Uygulama ve Yöntemleri-I 2+6+0 Zorunlu 10    
  FTP 211 Ortopedik Hastalıklarda FTR Teknikerliği Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 4    
  FTP 213 Nörolojik Hastalıklarda FTR Teknikerliği Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3    
  FTP 215 Temel Tedavi Hareketleri 2+0+0 Zorunlu 3    
[G] SEC 201 Seçmeli (2 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 7   2
        Toplam AKTS 30    
               
               
    4.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  FTP 202 Fizik Tedavi Uygulama ve Yöntemleri-2 2+6+0 Zorunlu 10    
  FTP 208 Halk Sağlığında FTR Teknikerliği Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 4    
  FTP 210 Romatizmal Hastalıklarda FTR Teknikerliği Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 4    
  FTP 212 Ortez-Protez ve Yardımcı Cihazlar 2+0+0 Zorunlu 3    
[G] SEC 202 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 9   3
        Toplam AKTS 30